Nie ma większej samotności na Boże Narodzenie

W Boże Narodzenie osoby starsze będą miały okazję cieszyć się towarzystwem innych w tak ważnych datach jak Wigilia i Nowy Rok, dzięki inicjatywie Nie ma większej samotności na Boże Narodzenie, które pozwolą osobom starszym na dzielenie się obiadem, przekąską lub kolacją w domu opieki położonym najbliżej ich domu z możliwością pozostania na noc lub powrotu do domu, tak jak im się podoba.

Kampania Solidarności IMSERSO

Prezes Federacji Biznesu Jednostki FED, José Alberto Echevarría, przedstawił wraz z dyrektorem generalnym IMSERSO, César Antón nową kampanię dla osób starszych w tych terminach: Nie ma większej samotności na Boże Narodzenie, Już po raz dziewiąty z rzędu FED realizuje tę inicjatywę, która polega na umożliwieniu osobom starszym w całej Hiszpanii, aby starsi mogli świętować w towarzystwie dni Wigilii, Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Nowego Roku.


Celem tej kampanii jest pomoc wszystkim osobom starszym w dotarciu w te ważne daty. Chodzi o zwalczanie samotności, zła, które dotyka wielu starszych ludzi.

Święta w towarzystwie

Inicjatywa obejmuje lunch, przekąski i kolacje, Oprócz kilku działań, które będą przeprowadzane podczas tych świątecznych dni. Z drugiej strony starsze osoby, które tego chcąmoże zrobić noc w rezydencji bliżej domu i na wypadek, gdybyś wolą spać we własnym domuosoba zostanie wysłana do domu przez mechanizm, który preferuje: transport centrum lub transport publiczny (taksówka).


Z drugiej strony najstarsi będą mogli spędzić Boże Narodzenie i Nowy Rok, dzieląc śniadanie i lunch, a po południu wracając do prywatnego domu.

Ta kampania ma już prawie życie 10 lat służy także wspieraniu integracji i socjalizacji osób starszych i niesamodzielnych, a także promowaniu ich stosunków społecznych i dostępu do zajęć grupowych. Inwestycja stara się, aby osoby starsze nie czuły się w domach, ale jak we własnych domach.

FED składa się z 17 regionalnych pracodawców reprezentujących ponad 150 000 miejsc zamieszkania, 28 000 miejsc w centrach dziennych, 230 000 beneficjentów pomocy domowej i ponad 315 000 użytkowników teleopieki.

Więcej informacji tutaj.

Wideo: "Od samotności do bliskości, czyli o relacjach z sobą i z innymi" - dr Katarzyna Waszyńska


Ciekawe Artykuły

Zdrowie przedstawia nowy przewodnik dla rodzin

Zdrowie przedstawia nowy przewodnik dla rodzin

Ministerstwo Zdrowia, we współpracy z Fundacją La Caixa, właśnie przedstawiło Dodatni poradnik dla rodziców, która podsumowuje najważniejsze działania mające na celu pomoc rodzicom i profesjonalistom...